Narzędzia
i kalkulatory

Dostępne w aplikacji!

Aplikacja

Elektromobilność od kuchni
z Karolem Okrasą

Karol Okrasa – legendarny polski kucharz oraz miłośnik historii,
wyrusza samochodem elektrycznym w najpiękniejsze miejsca Polski

Elektromobilność od kuchni z Karolem Okrasą. Kaszuby

Elektromobilność od kuchni z Karolem Okrasą. Mazury

Elektromobilność od kuchni z Karolem Okrasą. Podlasie

Elektromobilni

Marcin Krysiński

Elektromobilny

przedsiębiorca

Bytom

Obniżam firmowe koszty, chroniąc środowisko. Flotę samochodów elektrycznych ładuję prądem z fotowoltaiki. Oszczędzam czas jeżdżąc buspasami i nie płacę za parkowanie.

Klaudia Biśta

Tomasz Makowski

Elektromobilni

fotografka i rekruter

Kraków

Obniżam firmowe koszty, chroniąc środowisko. Flotę samochodów elektrycznych ładuję prądem z fotowoltaiki. Oszczędzam czas jeżdżąc buspasami i nie płacę za parkowanie.

Wiktor Wardzała

Elektromobilny

przedsiębiorca

Kraków

Obniżam firmowe koszty, chroniąc środowisko. Flotę samochodów elektrycznych ładuję prądem z fotowoltaiki. Oszczędzam czas jeżdżąc buspasami i nie płacę za parkowanie.

Alicja Łapa

Bolesław Badziąg

Elektromobilni

specjaliści IT

Gdynia

Obniżam firmowe koszty, chroniąc środowisko. Flotę samochodów elektrycznych ładuję prądem z fotowoltaiki. Oszczędzam czas jeżdżąc buspasami i nie płacę za parkowanie.

Marta i Krzysztof Leszczyńscy

Elektromobilna

rodzina

Aglomeracja warszawska

Obniżam firmowe koszty, chroniąc środowisko. Flotę samochodów elektrycznych ładuję prądem z fotowoltaiki. Oszczędzam czas jeżdżąc buspasami i nie płacę za parkowanie.

 • • Brak spalania paliw
 • Każdego roku polscy kierowcy zużywają ok. 30 mln metrów sześciennych paliw ropopochodnych*. Emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w transporcie głównie drogowym odpowiada za nawet 80 proc. zanieczyszczeń powietrzaw centrach dużych miast**. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy globalnie są źródłem ponad 70 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Dzięki elektromobilnym kierowcom i ich samochodom uda się zastopować i zmniejszyć ten negatywny trend.  

  *POPIHN: http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/popihn+poda%C5%82a

  **Źródło: ITS 

 • • Lokalna bezemisyjność
 • Pojazdy elektryczne (BEV) pozostają całkowicie bezemisyjne w miejscu eksploatacji. O tym, w jakim stopniu są one ekologiczne, decyduje źródło energii wykorzystanej do ich zasilania. Ładowanie energią ze źródeł odnawialnych (OZE) sprawia, że tzw. pośrednie emisje pojazdu elektrycznego zostają ograniczona tylko i wyłącznie do etapu jego produkcji. Elektromobilni kierowcy są świadomi ekologicznych zalet tych pojazdów, dlatego oczekują od dostawców, energii ze źródeł bezemisyjnych. 

 • • Brak emisji CO2
 • Trzy dekady temu transport odpowiadał za emisję 15 proc. gazów cieplarnianych. Aktualnie wskaźnik wynosi 25 proc., z czego prawie 30 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla (CO₂) w Unii Europejskiej pochodzi z tego sektora. Elektromobilni kierowcy mają świadomość, że ich elektryczne pojazdy, nie wytwarzają szkodliwych substancji wchodzących w skład spalin oraz dwutlenku węgla, odpowiedzialnego za intensyfikację efektu cieplarnianego*.  

  * elektromobilni.pl

 • • Brak emisji tlenków azotu
 • Tlenki azotu stanowią jedne z najgroźniejszych związków chemicznych zanieczyszczających naszą atmosferę. To przez nie miejski smog ma wyrazisty brązowy kolor i ostrą chemiczną woń, a ich wysokie stężenie jest niebezpieczne dla zdrowia. Według Europejskiej Agencji Środowiska, długotrwała ekspozycja na NO2 może być przyczyną ponad 1,5 tys. zgonów w Polsce*. Jednym z głównych źródeł emisji tlenków azotu pozostaje transport drogowy. Elektromobilni kierowcy dbają o nasze zdrowie, ponieważ ich pojazdy nie zatruwają środowiska. 

  * https://smoglab.pl/co-i-jak-nas-truje-tlenki-azotu-1/
  * https://www.mp.pl/lekarzwojskowy/artykul/1202/

 • • Brak emisji tlenków siarki
 • Smog to zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Najbardziej trujące są w nim m.in.: benz(o)apiren, ozon, węglowodory aromatyczne, pyły, tlenki azotu i siarki*. Wszystkie te substancje bezpośrednio lub pośrednio pochodzą ze spalania paliw ropopochodnych. Elektromobilność to brak toksycznych substancji w powietrzu – pojazdy elektromobilnych kierowców nie generują smogu w miejscu użytkowania.

  * nik.gov.pl

 • • Redukcja wytwarzania pyłów
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacują liczbę śmiertelnych ofiar zanieczyszczeń powietrza w Polsce na ponad 40 tys. rocznie*/**. Szczególny wpływ na ten stan rzeczy ma zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5, które emitowane są m.in. z układów wydechowych pojazdów. Samochody elektromobilnych kierowców nie emitują żadnych spalin. Co więcej, na rynku dostępne są zeroemisyjne modele, które dodatkowo oczyszczają powietrze wokół pojazdu.

  * WHO
  ** EEA

 • • Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii
 • Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) systematycznie rośnie. Według Agencji Rynku Energii (ARE) tylko na początku 2021 roku w Polsce wyprodukowano ponad 15 tys. GWh energii elektrycznej, przy czym 14 proc.* pochodziło z OZE. Wykorzystywanie prądu z odnawialnych źródeł energii do ładowania pojazdów elektrycznych sprawia, że są one bezemisyjne, a elektromobilni kierowcy są jeszcze bardziej „eko”.

  * Agencja Rynku Energii (ARE)

 • • Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych
 • Elektromobilni kierowcy często korzystają z przydomowych instalacji fotowoltaicznych, które gwarantują niskie rachunki za energię elektryczną. Inną zaletą ładowania pojazdu elektrycznego (BEV) za pomocą prądu pozyskanego z paneli słonecznych jest jego pełna bezemisyjność. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) moc zainstalowana w polskiej fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła blisko 4 GW, co oznacza 200 proc. wzrost rok do roku. 

 • • Redukcja ścierania opon i okładzin
 • Toksyczne spaliny pojazdów nie są jedynym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Według Instytutu Transportu Samochodowego, udział w nim mają także pyły TRWP (z ang. Tire Road Wear Particles), powstające na skutek zużywania klocków i tarcz hamulcowych, sprzęgieł oraz nawierzchni dróg i opon – szacuje się, że podczas całego okresu użytkowania opona traci ok. 1 kg swojej masy. Pojazdy elektromobilnych kierowców pozbawione są m.in. sprzęgieł, a odzyskiwana podczas hamowania energia zmniejsza zużycie okładzin hamulcowych.

 • • Brak wycieków płynów eksploatacyjnych
 • Pojazdy elektromobilnych kierowców są przyjazne środowisku. Nie potrzebują m.in. układu paliwowego i wydechowego, oleju silnikowego oraz wielu innych płynów eksploatacyjnych, które w samochodach o napędzie konwencjonalnym, muszą być okresowo wymieniane, a później zutylizowane. W starszych autach spalinowych problemem są wycieki, które zanieczyszczają glebę i narażają właściciela na mandat karny.  

 • • Mniejsze narażenie układu oddechowego
 • Statystyczny dorosły człowiek wykonuje ok. 20 tys. oddechów dziennie*. Jakość powietrza jest zatem kluczowa z punktu widzenia naszego zdrowia i życia. Niestety w Polsce powietrze należy do najgorszych w Europie. Według Najwyższej Izby Kontroli (NIK) winę za ten stan rzeczy ponosi m.in. ruch drogowy. Spaliny samochodowe wywołują astmę oraz stany zapalne dróg oddechowych i płuc. Elektromobilni kierowcy, użytkując swoje pojazdy, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.

  * mp.pl

 • • Mniejsze narażenie układu krążenia
 • Znaczna część zgonów przypisywanych zanieczyszczeniu powietrza powiązana jest z chorobami układu krążenia*. Ekspozycja na spaliny pojazdów, zwiększa niebezpieczeństwo m.in. zatrzymania krążenia, zawału serca czy udaru mózgu. Szczególnie groźne dla zdrowia są drobne pyły (np. PM10 i PM2,5), które przedostają się do układu krążenia i za jego pośrednictwem do pozostałych organów organizmu. Elektromobilny kierowca ma świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z eksploatacją transportu opartego na paliwach kopalnych. 

  Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/pressroom/newsreleases/wielu-europejczykow-nadal-jest-narazonych/przedwczesne-zgony-przypisywane-zanieczyszczeniom-powietrza

 • • Mniejsze narażenie układu nerwowego
 • Analizy Polskiego Alarmu Smogowego oraz badania naukowe specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) dowodzą, że wieloletnia ekspozycja na pyły zawieszone (obecne choćby w spalinach emitowanych przez silniki Diesela) przyspiesza proces starzenia układu nerwowego. W konsekwencji pogłębia to upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej. Elektromobilność to czyste powietrze, a pojazdy elektromobilnych kierowców nie generują zanieczyszczeń. 

  Źródło: https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2021/07/Wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie.-Wydanie-drugie.pdf

 • • Mniejsze narażenie kobiet i dzieci
 • Zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie szkodliwe dla kobiet w ciąży i ich dzieci. Niebezpieczne substancje, będące składnikiem m.in. spalin samochodowych, są wchłaniane już na etapie życia płodowego, co ma wpływ na prawidłowy rozwój układu nerwowego i oddechowego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około połowa mieszkańców miast narażona jest na zanieczyszczenia powietrza, które 2,5-krotnie przekraczają rekomendowane normy. Elektromobilni kierowcy dbają o środowisko naturalne i nasze zdrowie.

  Źródło: https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2021/07/Wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie.-Wydanie-drugie.pdf
  https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Dzieci-szczegolnie-wrazliwe-na-smog-267.html

 • • Mniejsza liczba chorób i przedwczesnych zgonów
 • W ostatnich latach, w Polsce zanieczyszczenie powietrza przyczynia się nawet do ok. 50 tys. (w zależności od przyjętych założeń) przedwczesnych zgonów rocznie*. Co więcej zły stan powietrza skraca w naszym kraju oczekiwaną długość życia o ponad rok**. Zwiększa się 5-krotnie wzrost zagrożenia rozwojów nowotworów, 2-4-krotnie chorób układu oddechowego i krążenia oraz 2-krotnie infekcji**. Elektromobilność to przepis na czyste powietrze, bez smogu i zanieczyszczeń. Elektromobilni kierowcy to promotorzy ekologicznej i zdrowej mobilności.

  * https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2021/07/Wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie.-Wydanie-drugie.pdf

  ** https://wim.mil.pl/images/stories/Konferencje/spero/9.pdf

 • • Ograniczanie smogu
 • Smog zabija! Według wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 9 na 10 osób na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zła jego jakość jest przyczyną 1 na 9 zgonów – globalnie. Tylko w 2019 roku z tego powodu zmarło 6,7 mln osób. Szacuje się, że w Polsce smog powoduje 12 proc. wszystkich zgonów*. Elektromobilni kierowcy i ich e-auta wpływają na poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w miastach, w których pojazdy mogą generować nawet 80% zanieczyszczeń.

  * https://www.rp.pl/Energetyka/210529717-Smog-zabija-miliony-ludzi-rocznie-Pora-przestawic-sie-na-alternatywne-zrodla-energii.html

 • • Redukcja hałasu
 • Hałas emitowany przez ruch drogowy jest traktowany jako zanieczyszczenie środowiska i wpływa na zdrowie milionów mieszkańców Europy*. Szacuje się, że 20 proc. Europejczyków jest narażonych na długotrwałe i szkodliwe poziomy hałasu – w praktyce to ponad 100 mln osób*. Pojazdy elektryczne (BEV) są o ok. połowę cichsze niż ich nowe odpowiedniki z konwencjonalnym napędem. Elektomobilni kierowcy cenią sobie ciszę swoich aut.

  * https://www.eea.europa.eu/pl/articles/zanieczyszczenie-halasem-stanowi-powazny-problem

 • • Zmniejszenie obciążenia ulic
 • Elektromobilność i carsharing to przyszłość transportu miejskiego. Pojazdy jutra będą bezemisyjne i ciche, czyli takie, jak obecnie oferowane samochody elektryczne (BEV). Zmniejszą tzw. obciążenie ulic, na czym skorzystają np. osoby czekający na przystanku na środek publicznego trasnportu. Upowszechnienie autonomicznych samochodów spowoduje natomiast spadek liczby wypadków i poprawi płynność ruchu w miastach, redukując tym samym korki drogowe*. Elektromobilni kierowcy już teraz mogą się poczuć w swoich pojazdach, jak w autach przyszłości.  

  * Instytut Transportu Samochodowego

 • • Dopłaty do zakupu
 • Systemy wsparcia dla elektromobilności spopularyzowały pojazdy elektryczne (BEV) w większości krajów Europy. W Polsce, w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk”, można uzyskać dopłątę w wysokości 18,75 tys. zł lub - w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny - nawet 27 tys. zł. Elektromobilni kierowcy korzystają z pojazdów bezemisyjnych, których eksploatacja nie jest uciążliwa dla środowiska. Dodatkowo cieszą się przywilejami, które nie przysługują użytkownikom samochodów z konwencjonalnym napędem.

 • • Darmowe parkowanie
 • Z badań przeprowadzonych przez InsightOut Lab wynika, że 66 proc. ankietowanych Polaków chciałoby mieć możliwość parkowania za darmo w płatnych strefach postojowych. Legislatorzy wychodzą naprzeciw elektromobilności. Już dzisiaj właściciele samochodów elektrycznych (BEV) mogą parkować za darmo w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN), wszystkich polskich miast*.

  * Ustawa o elektromobilności i paliwach alternartywnych

 • • Korzystanie z buspasów
 • Posiadanie samochodu elektrycznego wiąże się z szeregiem przywilejów dla ich kierowców. Jednym z nich jest korzystanie z buspasów. Taką możliwość daje art. 148a ustawy Prawo o ruchu drogowym*. To kolejny bonus dla elektromobilnych kierowców, dzięki któremu mogą płynnie poruszać się po zatłoczonych centrach miast i oszczędzać czas. Profity elektromobilności nie kończą się ekologii. Mają także wymiar finansowy i praktyczny. 

  * Kodeks drogowy

 • • Zwolnienie z akcyzy
 • Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, elektryczne samochody osobowe (BEV) oraz pojazdy zasilane wodorem (FCEV) – w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – zwolnione są z podatku akcyzowego. To wymierna oszczędność oraz jednocześnie zachęta do nabywania pojazdów, które wykorzystują paliwa alternatywne i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Elektromobilni kierowcy oszczędzają nie tylko na zakupie, ale także na późniejszych kosztach eksploatacji pojazdu.

 • • Wyższe odpisy amortyzacyjne
 • Osoby wykorzystujące samochód do prowadzenia działalności gospodarczej mają możliwość odliczenia odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia pojazdu. Odliczenie podatkowe dla samochodów spalinowych i hybrydowych wynosi obecnie 150 tys. zł, zaś dla elektrycznych aż 225 tys. zł. Innymi słowy, limit amortyzacji samochodu elektrycznego jest aż o 75 000 zł większy niż w przypadku innych typów napędu. Elektromobilni kierowcy są uprzywilejowani także pod względem podatkowym.

 • • Wjazd do Stref Czystego Transportu
 • Emisja pochodząca z transportu drogowego w centrach dużych miast odpowiada nawet za 80 proc. zanieczyszczenia powietrza. Dlatego w polskich gminach wkrótce zostaną utworzone Strefy Czystego Transportu (SCT) w. Pojazdy elektryczne, napędzane wodorem i innymi paliwami alternatywnymi mają prawo nieogranioicznego wjazdu do SCT. Elektromobilnych kierowców nie ograniczają przepisy, które redukują ruch pojazdów zatruwających środowisko naturalne.

  * Instytut Transportu Samochodowego

 • • Możliwość taniego ładowania
 • Eksploatacja pojazdu elektrycznego (BEV) jest tańsza, niż auta z silnikiem spalinowym. Z wyliczeń elektromobilni.pl wynika, że koszt przejechania 100 km samochodem benzynowym klasy kompaktowej w 2020 r. wyniósł ok. 28 zł, a elektrycznym, ładowanym z domowego gniazdka – jedynie ok. 9 zł. Użytkując auto elektryczne w perspektywie trzyletniej, przy rocznym przebiegu ok. 30 tys. km, możemy zaoszczędzić z tego tytułu nawet 20 tysięcy złotych*. Samochód elektromobilnego kierowcy jest nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny.

  * elektromobilni.pl

 • • Proste ładowanie
 • W połowie 2021 roku w Polsce funkcjonowało ok. 1,5 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych przekładających na 2 897 stanowisk punktów. 33 proc. z nich to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. tzw. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Dzięki stale rozbudowywanej infrastrukturze zasilania, elektomobilni kierowcy nie mają problemu z uzupełnianiem energii w swoich autach zarówno w mieście, jak i na trasie. 

  * „Licznik Elektromobilności” PSPA i PZPM

 • • Ładowanie w domu lub pracy
 • Elektromobilni kierowcy mają kilka możliwości uzupełniania energii elektrycznej w akumulatorach swoich pojazdów. Mogą korzystać z domowego gniazdka lub wallboxa oraz z preferencyjnych taryf nocnych. Mogą również wykorzystywać publiczne punkty ładowania ulokowane m.in. przy sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych. Część użytkowników korzysta także z infrastruktury ładownia w miejscu zatrudnienia – oni pracują, samochód się ładuje. 

 • • Tańszy i prostszy serwis
 • Elektromobilni kierowcy zyskują na tańszej eksploatacji pojazdu. Oszczędzają również na serwisie. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wyliczyli, że kierowca samochodu elektrycznego podczas przeglądu zapłaci nawet o 50 proc. mniej, niż użytkownik pojazdu spalinowego. Wynika to z prostszej konstrukcji samochodu elektrycznego niepotrzebującego wielu podzespołów i elementów, które w samochodach konwencjonalnych są niezbędne i podnoszą koszty serwisu oraz ryzyko potencjalnych, drogich do usunięcia awarii. 

 • • Rzadsze przeglądy
 • Nieskomplikowana konstrukcja pojazdu elektrycznego niesie ze sobą szereg zalet. To niższe koszty serwisu oraz dłuższe cykle między przeglądami technicznymi. Elektromobilni kierowcy oszczędzają podwójnie – na mniejszej liczbie czynności serwisowych i ich kosztach.

  * https://www.tesla.com/support/car-maintenance

 • • Mniejsza awaryjność
 • Stare powiedzenie mówi „jak czegoś nie ma, to się nie popsuje”. Pasuje ono idealnie do samochodów elektrycznych (BEV). Uproszczona konstrukcja, pozbawiona długiej listy komponentów, bez których pojazd z silnikiem spalinowym nie mógłby wyjechać na drogę, sprawia, że ryzyko potencjalnych awarii w przypadku samochodu zasilanego energią elektryczną maleje do minimum. Przykład? Silnik spalinowy składa się z co najmniej 2000 części. Elektryczny - z ok. 20. Elektromobilni kierowcy nie muszą się martwić potencjalnymi awariami swoich pojazdów.

 • • Brak potrzeby uzupełniania oleju
 • Elektromobilny kierowca musi co kilka lat zadbać jedynie o wymianę płynu chłodzącego baterię, oleju w przekładni napędowej oraz zmianę filtra kabinowego. Brak silnika spalinowego w samochodach elektrycznych rozwiązuje szereg problemów eksploatacyjnych, m.in. okresową wymianę oleju silnikowego i dbanie o jego właściwy stan, zmianę paska napędowego czy regulację rozrządu.

 • • Rzadsza wymiana płynów eksploatacyjnych
 • Samochód elektromobilnego kierowcy potrzebuje o połowę mniej płynów eksploatacyjnych niż pojazd z silnikiem spalinowym*. Poza doraźnym uzupełnieniem płynu do spryskiwaczy, pozostaje wymiana płynu hamulcowego oraz oleju przekładniowego. Termin tego ostatniego w dużej mierze jest uzależniony od wymagań producenta. W praktyce taką czynność serwisową należy wykonywać co kilka lat lub po przejechaniu 100-150 tys. kilometrów.

  * https://electromobilitypoland.pl/baza-wiedzy/2018/10/23/plyny-eksploatacyjne-w-aucie-elektrycznym/

 • • Brak konieczności wymiany filtrów
 • Nowoczesne silniki Diesla muszą być wyposażone w filtr katalityczny (SCR) oraz filtr cząstek stałych (DPF, FAP lub GPF). Wszystko po to, by sprostać coraz bardziej wyśrubowanym wymaganiom norm emisji zanieczyszczeń (Euro). Oprócz tych skomplikowanych i drogich w naprawie układów, należy także uwzględnić filtr paliwa i oleju. Wszystkie te elementy podnoszą koszty eksploatacji samochodu spalinowego. Pojazd elektromobilnego kierowcy nie posiada układów filtrujących, ponieważ nie wytwarza spalin.

 • • Płyn katalityczny stosowany w mokrych filtrach cząstek stałych
 • Producenci samochodów wyposażonych w silniki spalinowe, zmuszeni są do stosowania zaawansowanych układów filtrujących spaliny. Wszystko przez coraz ostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń. Jednym z takich układów jest tzw. mokry filtr cząstek stałych, który wymaga stosowania płynu katalitycznego (np. Eolys). Jego zadaniem jest obniżenie temperatury zapłonu sadzy, by filtr szybciej i łatwiej został oczyszczony. E-auto elektromobilnego kierowcy nie potrzebuje tego typu filtrów, ponieważ jest bezemisyjne.

 • • Wolniejsze zużywanie układu hamulcowego
 • Elektryczne pojazdy (BEV) wyposażone są w wydajny system odzyskiwania energii kinetycznej podczas zwalniania i hamowania. Mechanizm redukuje prędkość i jednocześnie generuje prąd, który następnie zasila akumulator trakcyjny. W konsekwencji elektromobilny kierowca znacznie rzadziej wykorzystuje układ hamulcowy, co wydłuża żywotność elementów ściernych, czyli tarcz oraz klocków hamulcowych.

 • • Czysta eksploatacja bez tankowania
 • Tankowanie samochodu zasilanego paliwem ropopochodnym jest dla wielu kierowców intuicyjne. Wiąże się to jednak z potencjalnymi zagrożeniami i dyskomfortem – można rozlać paliwo, co jest niebezpieczne dla środowiska i innych kierowców. Ponadto, może dojść do zapłonu paliwa wskutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Co więcej nie każdy kierowca lubi zapach paliwa czy używanie niezdezynfekowanych pistoletów przy dystrybutorze. Elektromobilny kierowca musi wyłącznie podłączyć auto do źródła zasilania.

 • • Łatwość prowadzenia
 • Samochody elektromobilnych kierowców zapewniają wysoki komfort prowadzenia – są ciche i dynamiczne. Zaletą uproszczonej konstrukcji e-pojazdu jest też większa zwrotność. Pozwala to na bezproblemową jazdę po zatłoczonych, miejskich ulicach. Obniżony środek ciężkości – związany z umiejscowieniem akumulatora – zapewnia większą sztywność nadwozia i zbalansowanie pojazdu.

 • • Dynamiczne przyśpieszenie i elastyczność
 • Elektromobilni kierowcy lubią jazdę swoimi samochodami z kilku powodów. Jednym z nich jest dynamika, nieporównywalna z pojazdami spalinowymi. Zapewnia ją silnik elektryczny – jego maksymalny moment obrotowy (to on sprawia, że ciało kierowcy jest niemal „wbijane” w fotel) dostępny jest od najniższych prędkości. Radość z jazdy dostarcza także elastyczność, czyli zdolność do stałego rozpędzania się, bez względu na prędkość. To ważny parametr, szczególnie podczas wyprzedzania.

 • • Płynne pokonywanie wniesień
 • Samochody elektromobilnych kierowców, zwłaszcza modele nowej generacji, prowadzą się przyjemnie i komfortowo. Zapewniają dobre właściwości jezdne w zakrętach oraz przy pokonywaniu drogowych wzniesień. Fakt, że bateria umieszczona jest w podłodze, dodatkowo wpływa na sztywność nadwozia oraz obniża środek ciężkości pojazdu. 

 • • Maksymalny moment obrotowy na starcie
 • Silnik elektryczny posiada szereg niezaprzeczalnych zalet. Jedną z istotniejszych jest dostępność momentu obrotowego. Jego maksymalna wartość jest osiągana już na starcie i utrzymuje się liniowo w całym zakresie pracy jednostki. Elektromobilni kierowcy korzystają z dobrodziejstw technologii – nie doświadczą braku mocy czy tak zwanej „turbodziury”, znanej z silników spalinowych.

 • • Wysoka moc i dobre osiągi
 • Pojazdy elektryczne (BEV) często charakteryzują się wysoką mocą oraz są wyposażone w więcej niż jeden silnik. Dzięki temu elektromobilni kierowcy mogą cieszyć się nie tylko dynamicznym przyspieszeniem, ale też korzystać z zalet napędu na obie osie. Na rynku są dostępne modele zasilane prądem, które są w stanie osiągnąć pierwsze 100 km/h w zaledwie 2,1 sekundy, nie tracąc przy tym przyczepności. Są to wartości, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla motocykli i supersamochodów.

 • • Wysoki komfort akustyczny wewnątrz
 • Samochód elektromobilnego kierowcy generuje hałas w ruchu miejskim na poziomie 40-60 dB. To mniej więcej tyle, ile działająca lodówka. Dla porównania samochód osobowy z silnikiem spalinowym emituje w tych samych warunkach średnio 60–70 dB, autobus z napędem konwencjonalnym (wyposażony w silnik Diesela) – 90 dB, a ciężarówka – 100 dB. Elektromobilność to cisza w kabinie i na zewnątrz pojazdu.

  * Ewelina Sendek-Matysiak “Niski poziom emisji hałasu przez samochody elektryczne BEV - zaleta czy wada?”

 • • Eko-driving, dzięki rekuperacji
 • Rekuperacja to proces odzyskiwania energii w celu jej ponownego wykorzystania. W przypadku EV, energia kinetyczna powstająca podczas hamowania zamieniana jest na prąd, który następnie trafia do akumulatora trakcyjnego. Odzysk energii zwiększa zasięg i wydłuża żywotność układu hamulcowego – tarcz i klocków. Elektromobilni kierowcy często mogą także zwiększać i redukować prędkość za pomocą tylko jednego pedału, co pozwala efektywniej wykorzystywać eco-driving.

 • • Akumulator zamiast zbiornika paliwa
 • Wykorzystywanie paliw kopalnych do zasilenia silników pojazdów jest nieekologiczne. Samochody elektromobilnych kierowców nie emitują spalin. Ładowanie baterii prądem ogranicza emisje CO2 nawet wtedy, gdy energia pozyskiwana jest w części z węgla*. Zalety środowiskowe są jeszcze większe, gdy wykorzystuje się tak zwaną zieloną energię, pochodzącą ze źródeł odnawialnych (np. z wiatru, promieni słonecznych czy wody).

  * Transport&Environment

 • • Niewielka liczba ruchomych części
 • Silnik tłokowy (spalinowy) posiada ponad 2000 ruchomych części*. To o ponad 10 000 proc. więcej niż w jednostce elektrycznej, gdzie jest ich ok. 20**. Ta różnica w znaczący sposób wpływa na możliwość wystąpienia awarii. Jednostki spalinowe posiadają m.in. delikatne układy wtryskowe i filtracyjne, rozrząd czy sprzęgło, które ulegają zużyciu i często kosztownej wymianie. Elektromobilni kierowcy nie muszą się oto martwić. Prosta konstrukcja układu napędowego jest bezawaryjna i tania w eksploatacji.

  * https://www.forbes.com/sites/sap/2018/09/06/seven-reasons-why-the-internal-combustion-engine-is-a-dead-man-walking-updated/?sh=2c6352eb603f

  ** https://driveelectric.org.nz/individuals/what-is-an-ev/

 • • Brak skrzyni biegów
 • Współczesna skrzynia biegów posiada około 170 części, a jej żywotność określa się na około 250 tys. km*. Użyteczność przeciętnego auta to ok. 12 lat i 300 tysięcy mil (ok. 482 700 km)**. Oznacza to przynajmniej jedną konieczność wymiany skrzyni biegów w ciągu cyklu życia pojazdu. Elektromobilny kierowca nie musi mierzyć się z tym problemem. W pojedzie elektrycznym stosuje się zazwyczaj jednobiegową i praktycznie bezobsługową przekładnię.

  * https://www.seat-mediacenter.com/storiespage/category/this-is-how-a-gearbox-is-made.html

  ** https://cascadecollision.com/blog/what-is-the-average-life-of-a-car/

 • • Brak rury wydechowej
 • Tradycyjne silniki w trakcie pracy emitują szkodliwe spaliny. Zalicza się do nich: tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), cząstki stałe (PN i PM) czy benzo(A)pireny. By zmniejszać ich stężenia stosuje się rozbudowane układy wyposażone w katalizatory, filtry cząstek stałych (DPF, FAP), selektywną redukcję katalityczną (SCR) itp.*. Samochody elektromobilnych kierowców nie potrzebują tych kosztownych systemów, ponieważ nie emitują spalin. 

  * Extension of low temperature emission test to Euro6 diesel vehicles. JRC Report

 • • Brak konieczności wymiany rozrządu
 • Rozrząd w silniku spalinowym to złożony mechanizm, który odpowiada za prawidłową pracę jednostki napędowej. Precyzja wykonania oraz określony czas eksploatacji niejednokrotnie przekładają się na wysokie wydatki serwisowe (przy kręcącym się wale korbowym z prędkością ok. 2 tys. obrotów na minutę, czas napełnienia cylindra - otworzenie i zamknięcie zaworów dolotowych - zajmuje 0,02 sekundy*). Silnik samochodu elektromobilnego kierowcy posiada prostą i bezobsługową budowę, która charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskimi kosztami eksploatacji.

  * https://www.autoscout24.pl/informacje/porady/techniczne/ustawienia-rozrzadu/

 • • Brak konieczności wymiany sprzęgła
 • Sprzęgło w samochodzie ze spalinową jednostką napędową odpowiada za załączanie i odłączanie napędu. Jest tzw. elementem eksploatacyjnym, dlatego podlega okresowej i kosztownej wymianie. Ponadto podczas pracy ściera się, generując szkodliwe dla człowieka pyły zawieszone (PM i PN). Elektromobilni kierowcy nie muszą się o to martwić, gdyż samochody elektryczne nie posiadają sprzęgła. Dzięki temu e-auto jest tańsze w serwisie i przyjazne środowisku.

  * www.europarl.europa.eu

 • • Brak konieczności wymiany świec zapłonowych
 • Świeca zapłonowa to jeden z istotniejszych elementów silnika spalinowego o zapłonie iskrowym (benzynowym). Bez tego elementu nie doszłoby do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze, a tym samym pracy jednostki napędowej byłaby niemożliwa. W silnikach samochodów elektromobilnych kierowców nie ma potrzeby stosowania świec zapłonowych - do ich pracy wystarczy odpowiednia ilość energii w akumulatorze.

  * https://autokult.pl/4338,swiece-zaplonowe-budowa-i-zasada-dzialania

 • • Brak konieczności wymiany pasków osprzętu
 • Rolą pasków osprzętu w silnikach spalinowych jest napędzanie m.in. układu chłodzenia silnika, pompy wody czy klimatyzacji. W samochodach elektrycznych proces ogrzewania i chłodzenia realizowany jest za pomocą pompy ciepła lub elektrycznej sprężarki. Elektromobilni kierowcy korzystają z energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań.

  * https://www.automototechnika.pl/technika/klimatyzacja-wazny-problem-aut-elektrycznych,387.html

 • • Brak konieczności wymiany uszczelek
 • Koszmar każdego kierowcy samochodu z silnikiem spalinowym? Wypalona uszczelka pod głowicą. Ta poważna awaria oznacza konieczność kosztownej naprawy, która w przypadku starszych i tanich pojazdów staje się często nieopłacalna. Samochód elektromobilnego kierowcy korzysta z prostego w budowie i taniego w eksploatacji silnika elektrycznego, który nie jest podatny na awarie.  

 • • Brak awarii pompowtryskiwaczy, turbosprężarki, filtra DPF etc.
 • Normy emisji spalin wymuszają na producentach pojazdów stosowanie zaawansowanych systemów oczyszczania spalin. Wśród nich jest m.in. flirt cząstek stałych DPF (w benzynowych silnikach GPF), a do polepszenia osiągów i redukcji zanieczyszczeń stosuje się turbosprężarki oraz wysokociśnieniowe wtryskiwacze paliwa. To precyzyjne i drogie w serwisie urządzania, które podnoszą awaryjność pojazdów spalinowych. Samochody elektromobilnych kierowców są tanie w utrzymaniu.

  * www.autoblog.com

 • • Ograniczenie ryzyka wybuchu i pożaru
 • Paliwo przechowywane w zbiornikach pojazdów stanowi duże niebezpieczeństwo. Zarówno benzyna silnikowa (E5), jak też olej napędowy (B7) są łatwopalne. Przy rozszczelnieniu układu może dojść do zapłonu oraz wybuchu. Elektromobilni kierowcy mogą czuć się bezpieczniej, gdyż prąd nie jest wybuchowy. Baterie samochodów elektrycznych są tak projektowane, by znacznie ograniczyć ryzyko samozapłonu czy wybuchu z przyczyn zewnętrznych*.

  * https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a20e.pdf

 • • Większe bezpieczeństwo w razie zderzenia
 • Elektromobilni kierowcy wiedzą, że ich pojazdy są nowoczesne i innowacyjne. Dotyczy to również wyposażenia EV. Modele elektryczne doposaża się w szereg systemów poprawiających bezpieczeństwo czynne oraz bierne. Potwierdzają to liczne testy (w tym zderzeniowe) wykonywane przez m.in. Green NCAP*, który jasno określa ranking samochodów elektrycznych i poziom oferowanego bezpieczeństwa.

  * https://www.greenncap.com

 • • Wzmocniona i stabilna konstrukcja
 • Platforma wykorzystywana do budowy samochodu elektrycznego jest wzmacniania, dzięki czemu gwarantuje większą sztywność niż w klasycznym pojeździe – obudowa baterii wymaga mocniejszej konstrukcji. Zalety tego rozwiązania wykazują liczne próby zderzeniowe, które potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa tych pojazdów*. Wzorowe noty w testach zderzeniowych to również wynik ograniczonej liczby części, mniejszego silnika oraz większych możliwości projektowania stref zgniotu.

  * https://www.iihs.org/news/detail/with-more-electric-vehicles-comes-more-proof-of-safety

 • • Ładowanie bez ryzyka
 • Ładowanie samochodu wydaje się być czynnością ryzykowną. Nic bardziej mylnego.  Przepisy jasno określają, jak mają być projektowane zespoły akumulatorowe oraz jaka ochrona ma zostać zastosowana*. Równie wyśrubowane normy stosowane są w zakresie infrastruktury ładowania. Dzięki temu cały proces jest w pełni bezpieczny. Czynności sprawdzające i uruchamiające proces napełniania baterii odbywają się automatycznie. Oznacza to, że elektromobilni kierowcy są przez cały czas chronieni.

  * https://www.nhtsa.gov/battery-safety-initiative

 • • Rosnąca pojemność akumulatorów
 • Elektromobilność to sektor, który rozwija się w dynamicznym tempie. Wraz z opracowywaniem nowych modeli, wdrażane są nowatorskie systemy i podzespoły w nich stosowane. Dotyczy to również baterii. Na rynku pojawiają się warianty z coraz większymi pojemnościami (powyżej 80 kWh) i jednocześnie zmniejszonymi masami własnymi. Dzięki temu, pojazdy elektromobilnych kierowców często dysponują zasięgami przekraczającymi 500, a nawet 600 km.

 • • Rozwój technologiczny akumulatorów
 • Zapowiadany zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych w większości krajów Europy od 2035 roku powoduje, że koncerny samochodowe inwestują miliony dolarów w rozwój swoich elektrycznych produktów*. Znaczne środki są przeznaczane na rozwój baterii trakcyjnych, które są stale udoskonalane – zmniejsza się ich masa, a rośnie pojemność, co oznacza większy zasięg. Pojazdy elektromobilnych kierowców są coraz lepsze.

  * Bloomberg

 • • Spadek cen samochodów elektrycznych
 • Dzięki spadającym cenom akumulatorów litowo-jonowych, a także optymalizacji i zwiększaniu skali produkcji samochody elektryczne systematycznie tanieją. Ponadto można obniżyć ich koszty zakupu, dzięki skorzystaniu z dofinansowania ze środków publicznych. Dopłaty dostępne są również w Polsce (program „Mój elektryk” NFOŚiGW). Samochody elektromobilnych kierowców oferują coraz więcej za coraz mniejszą cenę.

 • • Rosnąca oferta rynkowa
 • Według organizatorów kampanii elektromobilni.pl, w połowie 2021 roku, w Polsce dostępnych było ok. 60 modeli całkowicie elektrycznych samochodów różnych producentów. Coraz większy wybór rynkowy, spadek cen, rosnące zasięg i rozbudowywana oferta publicznych punktów ładowania przekonuje kolejnych Polaków do elektromobilności - grono elektromobilnych kierowców powiększa się z każdym rokiem.

  * elektromobilni.pl

 • • Rosnące zasięgi pojazdów
 • Wraz z rozwojem technologii, poprawiają się zasięgi samochodów elektrycznych. Na rynku dostępnych jest już wiele modeli, które na jednym ładowaniu są w stanie przejechać kilkaset kilometrów*. Niektóre BEVy najnowszej generacji są w stanie przejechać ok. 600 km na jednym ładowaniu (WLTP). Średni zasięg elektrycznego, osobowego samochodu sprzedawanego w Polsce wynosi ok. 360 km. Elektromobilni kierowcy mogą przemieszczać się coraz dalej i szybciej.

 • • Rosnąca liczba stacji ładowania
 • Elektromobilni kierowcy mają do dyspozycji coraz większą liczbę publicznych ładowarek. Zgodnie z „Licznikiem Elektromobilności”, w połowie 2021 roku, w Polsce funkcjonowało ponad 1500* stacji ładowania samochodów elektrycznych, z czego aż 33% stanowią szybkie urządzenia DC. Elektormobilni kierowcy mogą ładować swoje pojazdy w różnych lokalizacjach – zarówno w domu i w miejscu pracy, jak i na stacjach paliw, w galeriach handlowych, przy hotelach i restauracjach, na publicznych parkingach oraz w wielu innych miejscach.

  * Licznik elektromobilności PSPA

 • • Rozwój technologiczny ładowarek – szybkie i ultraszybkie
 • Na świecie, jak też w Europie szybko postępuje rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Zwiększająca się liczba stacji sprawia, że elektromobilni kierowcy bez przeszkód mogą poruszać się w miastach, jak też między nimi. W tym drugim przypadku warto korzystać z szybkich ładowarek. Niektóre z nich dostarczają nawet 350 kW mocy.  Przy ich wykorzystaniu napełnienie baterii od 10 do 80 proc. zajmuje ok. 20 minut.

 • • Sprzyjające regulacje krajowe i europejskie
 • Coraz ostrzejsze normy emisji spalin (Euro), deklaracje producentów o wycofaniu z oferty pojazdów konwencjonalnych oraz zapowiedzi rządów wybranych krajów oraz instytucji Unii Europejskiej o wprowadzeniu zakazu rejestracji samochodów spalinowych, sprawiają, że elektromobilność jest jedyną alternatywną. Dotyczy to zarówno pojazdów osobowych, jak i użytkowych. Samochody elektromobilnych kierowców to przyszłość, która zmaterializowała się już dziś.

 • • Rosnąca liczba stref niskoemisyjnych
 • W Europie powstaje coraz więcej stref niskoemisyjnych – jest ich już ponad 250. Wkrótce pojawią się również w Polsce. Prawo do nieograniczonego wjazdu w obręb takich obszarów przysługuje samochodom zeroemisyjnym. Pojazdy elektromobilnych kierowców spełniają wszystkie warunki, by bezpłatnie poruszać się po takich strefach. Elektromobilność to ekologia, a w dłuższej perspektywie także wymierne profity ekonomiczne. 

 • • Rosnąca świadomość ekologiczna
 • Polacy zmieniają swoje wyobrażenie o motoryzacji. Już 61 proc. z nich deklaruje chęć przejścia na elektromobilność*. Tym samym zwolenników tego rozwiązania jest dwa razy więcej niż przeciwników. Elektromobilni kierowcy oraz rosnąca grupa właścicieli pojazdów z konwencjonalnym napędem są świadomi zalet pojazdów elektrycznych (BEV). E-mobilty to przyszłość motoryzacji.

  * UCE Research

 • • Dostęp do rozwiązań mobilnościowych i aplikacji
 • Elektromobilność to także cyfrowe technologie, np. połączenie z Internetem. Dzięki licznym aplikacjom można nie tylko sprawdzić zasięg czy stopień naładowania e-samochodu, ale też zlokalizować najbliższą ładowarkę oraz zaplanować całą trasę i grać ją do komputera pojazdu, bez konieczności wychodzenia z domu. Elektromobilnym kierowcom przysługuje znacznie więcej przywilejów niż posiadaczom samochodów spalinowych, m.in. prawo do jazdy po buspasach, darmowego parkowania w miastach, czy też bezpłatnych przejazdów wybranymi autostradami.

  * elektromobilni.pl

 • • Zeroemisyjność
 • Komisja Europejska planuje wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku*. To jasny przekaz, że naszą przyszłością jest transport zeroemisyjny, który ma być drogą do spełnienia celów klimatycznych. To także sposób na poprawę jakości powietrza w miastach i znaczące zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych przez złą jakość powietrza**. W Polsce umiera przez to ok. 100 tys. osób rocznie. Elektromobilni kierowcy walczą tym samym o lepsze i czystsze jutro.

  * ec.europa.eu

  ** University of Harvard i University of Collage London

 • • Funkcjonalność
 • Elektromobilność to wysoka funkcjonalność. Pojazdy elektryczne zapewniają więcej przestrzeni pasażerskiej ze względu na bardziej kompaktowy układ napędowy. To pozwala wygospodarować miejsce na dwa bagażniki (główny z tyłu i dodatkowy z przodu). Ponadto dzięki zeroemisyjności, elektromobilni kierowcy mogą bez problemu poruszać się po strefach czystego transportu, które są tworzone w coraz większej liczbie europejskich miast.

 • • Niezawodność
 • Elektromobilni kierowcy są świadomi niezawodności swoich pojazdów. Najczęstszymi awariami jakie występują w przypadku samochodów zasilanych prądem są rozładowane akumulatory 12-woltowe*. Naprawa polega na ich ponownym naładowaniu lub wymianie i ruszeniu dalszą drogę.

  * ADAC

 • • Innowacyjność
 • Pojazdy elektryczne (BEV) wyposażone są w najnowsze rozwiązania techniczne. Posiadają m.in. szereg systemów poprawiających bezpieczeństwo czynne. Elektryczne pojazdy wspomagają także elektroniczni asystenci, którzy podnoszą komfort podróży. Elektromobilni kierowcy pozostają także w kontakcie nie tylko ze swoimi pojazdami, ale też otoczeniem, przez coraz bardziej rozwiniętą technologię connectivity.

 • • Wygoda
 • Więcej miejsca, przestrzeni we wnętrzu oraz większa przestrzeń bagażowa, to tylko niektóre z zalet elektrycznych pojazdów. Elektromobilni kierowcy są świadomi, że ich samochody są stworzone do podróżowania. Cisza i dobre osiągi to kolejne z zalet tych konstrukcji. Powiększająca się infrastruktura ładowania stanowi kolejny argument przemawiający za przejściem na pełną elektromobilność.

Mój elektryk

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Osoby fizyczne nabywające
pojazd do celów prywatnych

Kategoria pojazdów zeroemisyjnych objętych wsparciem:

• M1

Wartość dofinansowania:

• Osoby nieposiadające Karty Dużej Rodziny - 18 750 zł

• Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny - 27 000 zł

Maksymalny koszt zakupu dotowanego pojazdu:

• Osoby nieposiadające Karty Dużej Rodziny - 225 000 zł

• Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny - brak ograniczenia

Okres składania wniosków:

• 12.07.2021-30.09.2025 lub do wyczerpania środków alokacji

Forma dofinansowania:

• Dotacje

Forma nabycia pojazdów objętych wsparciem:

• Zakup

Przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje religijne

Kategoria pojazdów zeroemisyjnych objętych wsparciem:

• M1, N1, L1e-L7e

Wartość dofinansowania:

• Pojazdy kategorii M1 - 18 750 zł (brak wymaganego średniorocznego przebiegu) lub 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu wyższym niż 15 000 km)

• Pojazdy kategorii N1 - do 50 000 zł (do 20% kosztów kwalifikowanych, brak wymaganego średniorocznego przebiegu) lub do 70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych, średnioroczny przebieg powyżej 20 000 km)

• Pojazdy kategorii L1e-L7E - do 4 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych)

Maksymalny koszt zakupu dotowanego pojazdu:

• 225 000 zł (pojazdy kategorii M1)

Okres składania wniosków:

• 09.2021-2025 lub do wyczerpania środków alokacji

Forma dofinansowania:

• Dotacje

Forma nabycia pojazdów objętych wsparciem:

• Zakup

• Leasing

Procedura przyznawania dofinansowania osobom fizycznym nabywającym pojazd do celów prywatnych

I etap

• Zakup pojazdu

II etap

• Założenie konta na stronie http://gwd.nfosigw.gov.pl

III etap

• Wypełnienie i złożenie elektronicznego wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

IV etap

• Zawarcie umowy - złożony wniosek po pozytywnej akceptacji NFOŚiGW staje się umową o dofinansowanie na warunkach określonych we wniosku

V etap

• Wypłata kwoty dotacji (w formie refundacji)

- następuje po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymienionych we wniosko-umowie

W ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie obejmujący jeden pojazd zeroemisyjny.

Szczegółowe informacje na temat programu „Mój elektryk” dostępne są na stronie:

Mój Elektryk

Aktualności

„Każda jazda ma znaczenie” – trzy odcinki rozwieją elektromobilne wątpliwości
08/06/2022
Czytaj więcej
Elektromobilne narzędzia w twoim smartfonie
20/05/2022
Czytaj więcej
Kiedy Polacy przesiądą się do samochodów elektrycznych?
10/05/2022
Czytaj więcej
Elektromobilność od kuchni z Karolem Okrasą. Podlasie
23/02/2022
Czytaj więcej
Elektromobilność od kuchni z Karolem Okrasą. Mazury
10/02/2022
Czytaj więcej
Elektromobilność od kuchni z Karolem Okrasą. Kaszuby
21/01/2022
Czytaj więcej
Każda podróż ma znaczenie – elektromobilność przyszłością motoryzacji
19/11/2021
Czytaj więcej
„Każda podroż ma znaczenie”. Przedsiębiorcy czekają na dopłaty do leasingu
08/11/2021
Czytaj więcej
„Każda podróż ma znaczenie”: przewodnik ładowania
02/11/2021
Czytaj więcej
Chcesz być elektromobilny? Skorzystaj z programu „Mój elektryk”
20/10/2021
Czytaj więcej
Elektromobilni. Każda podróż ma znaczenie dla Ciebie i środowiska
11/10/2021
Czytaj więcej
Każda podróż ma znaczenie dla ciebie, firmy i Ziemi
06/10/2021
Czytaj więcej
Przyjemność z jazdy i eksploatacji pojazdu elektrycznego
29/09/2021
Czytaj więcej
Elektrykiem wygodniej i z przywilejami
21/09/2021
Czytaj więcej
Rusza kampania społeczna „Każda podróż ma znaczenie”
13/09/2021
Czytaj więcej
Kalkulator dopłat NFOŚiGW. Sprawdź, ile zapłacisz za samochód elektryczny
23/08/2021
Czytaj więcej
Dopłaty do samochodów elektrycznych: osobowy fizyczne, banki, a teraz czas na przedsiębiorców
18/08/2021
Czytaj więcej

O kampanii

Projekt polega na realizacji wysokozasięgowej, edukacyjnej kampanii cross–mediowej, pod hasłem „Każda podróż ma znaczenie”. Nadrzędnym celem kampanii jest ochrona atmosfery i klimatu, poprzez wskazywanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, wynikających z zakupu i eksploatacji pojazdów elektrycznych.

W ramach kampanii, elektromobilność kojarzona jest z innowacyjnymi i efektywnymi technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązaniami w transporcie, oddziaływującymi na środowisko naturalne, poprawę warunków życia i ludzkiego zdrowia, a także rozwój gospodarczy, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W celu promocji treści edukacyjnych zastosowany został zestaw różnych działań i narzędzi medialnych, skierowanych do określonych grup docelowych, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie elektromobilności, a w efekcie kształtowanie postaw ekologicznych u relatywnie największej liczby osób.

Realizowane działania przyjmują charakter komunikacji masowej, realizowanej w ramach wielu projektów upowszechniających wiedzę z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Projekty i formaty medialne, wykorzystane w kampanii, zasilane są wysokojakościową treścią, pochodzącą m.in. z zasobów projektu elektromobilni.pl.

W ramach kampanii „Każda podróż ma znaczenie” uruchomiony został landing page, który udostępnia wiedzę, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące elektromobilności z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Realizacja parametrów mediowych została natomiast zapewniona w ramach wysokozasięgowej kampanii cross-mediowej.

W celu budowy wysokiego zasięgu wyprodukowane zostały spoty edukacyjne oraz zorganizowana została kampania w Internecie i mediach społecznościowych. Realizowana jest także kampania radiowa, a także pozyskiwane publikacje edukacyjne w prasie, portalach branżowych oraz horyzontalnych. Obecność w przestrzeni publicznej zapewnia ponadto kampania outdoorowa.

Organizatorem kampanii jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji kilkuset projektów w obszarze elektromobilności oraz dysponująca najliczniejszym zespołem ekspertów ds. zrównoważonego transportu.

Kampania potrwa do 31 czerwca 2022 r.

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.