Aktualności

Kiedy Polacy przesiądą się do samochodów elektrycznych?

News
10/05/2022
Kiedy Polacy przesiądą się do samochodów elektrycznych?

Dla ponad 2/3 Polaków najważniejszą korzyścią z eksploatacji samochodów elektrycznych jest ograniczenie zanieczyszczeń wpływających na powstanie smogu – wynika z badania SW Reaserch przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).  Jednocześnie realną możliwość przesiadki do samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych dwóch lat deklaruje niemal 18% respondentów.

W ramach kampanii edukacyjno-społecznej „Każda podróż ma znaczenie" zrealizowano badanie opinii publicznej, mające na celu określenie nastawienia Polaków do rozwoju zeroemisyjnego transportu. W tym celu firma SW Reaserch przeprowadziła 1000 wywiadów on–line (CAWI). Z badania wynika, że Polacy są świadomi wyzwań środowiskowych związanych z sektorem transportu i wykazują znaczne zainteresowanie elektromobilnością.

Emisje z sektora transportu poważnym problemem

Dla 61% ankietowanych największym wyzwaniem ekologicznym w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza, a dla prawie 45% – zmiany klimatu. Jednocześnie zdecydowana większość kierowców (ok. 87%) zauważa negatywne zjawiska związane z eksploatacją pojazdów, w szczególności: nadmiernie dymiące samochody, nieprzyjemny, drażniący zapach spalin oraz hałas. Więcej niż połowa (54%) ankietowanych szacuje, że w Polsce z transportu pochodzi co najmniej 40% emisji dwutlenku węgla. Co istotne, aż 56% polskich kierowców bierze pod uwagę przy zakupie pojazdu emisje spalin, a zaledwie 9% nie przywiązuje wagi do tej kwestii.

Polacy zainteresowani samochodami elektrycznymi

Proekologiczne podejście do rozwoju środków transportu deklaruje aż 81% ankietowanych. Ponad połowa respondentów (56%) ma poczucie, że samochód elektryczny byłby dla nich odpowiedni. Przeciwnego zdania jest zaledwie 16,7% ankietowanych. Aż 26,9% Polaków nie ma w tej kwestii zdania.

63% badanych uważa przesiadkę do samochodu elektrycznego za realną możliwość pomiędzy 2025 a 2030 rokiem, zaś 17,6% - pomiędzy rokiem 2022 a 2024. 1/5 Polaków deklaruje taką możliwość dopiero po 2030 r.

– Coraz bardziej atrakcyjna oferta rynkowa obejmująca już ok. 200 modeli BEV i PHEV, postęp technologiczny, wzrost cen pojazdów spalinowych oraz dotacje ze środków publicznych to tylko niektóre z czynników stymulujących coraz większe zainteresowanie Polaków elektromobilnością. W 2022 r. spodziewamy się co najmniej dwukrotnego wzrostu rejestracji samochodów z napędem elektrycznym względem ubiegłego roku. Szczegółowe prognozy w tym zakresie przedstawimy w najnowszym wydaniu naszego cyklicznego raportu „Polish EV Outlook”
– mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Elektromobilność chroni zdrowie i środowisko

Respondenci podkreślają liczne korzyści ekologiczne związane z elektryfikacją transportu. Najwięcej z nich (68%) wskazuje, że samochody elektryczne przyczyniają się do ograniczenia smogu w porównaniu do pojazdów spalinowych. Polacy zwracają również uwagę na brak emisji dwutlenku węgla (44%) oraz brak spalania paliw (35%). 24,1% badanych wskazało na możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii.

– Samochody elektryczne nie emitują tlenków azotu, tlenków siarki i w zdecydowanym stopniu ograniczają wytwarzanie toksycznych cząstek pyłu zawieszonego. To decydująca informacja w kontekście tego, że polskie miasta wciąż znajdują się w niechlubnej czołówce metropolii z największym zanieczyszczeniem powietrza. Fakt, że tylko ¼ polskich kierowców wskazuje na możliwość ładowania EV energią z OZE potwierdza konieczność dalszego prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie. Z „zielonej” energii możemy skorzystać nie tylko posiadając panele fotowoltaiczne czy wykupując odpowiednią taryfę energetyczną w domu, ale również na coraz większej liczbie ogólnodostępnych stacji ładowania – mówi Albert Kania, analityk z PSPA.  

Zdaniem 67% ankietowanych najważniejszy argument przemawiający za samochodami elektrycznymi w zakresie ochrony zdrowia to mniejsze narażenie na choroby układu oddechowego. Według 49,3% jest to mniejsza liczba chorób i przedwczesnych zgonów, a na podstawie odpowiedzi 44,2% respondentów – ograniczenie hałasu.

Zeroemisyjna i komfortowa jazda

Elektromobilności to jednak nie tylko ekologia, ale również liczne korzyści użytkowe. Wśród najważniejszych z nich respondenci wymieniają możliwość taniego ładowania (30%). Wskazują także m.in. na czystą eksploatację (26,2%), możliwość ładowania w domu lub w pracy (25,9%), czy też prostszy i szybszy serwis (24,6%) oraz mniejszą awaryjność (23%).

– Mimo ostatnich wzrostów cen energii ładowania samochodów elektrycznych wciąż jest zdecydowanie tańsze niż tankowanie samochodów spalinowych. Gdy korzystamy z taryfy nocnej, przejechanie 100 km zeroemisyjnym autem klasy kompaktowej kosztuje tylko ok. 6 zł. W przypadku porównywalnego pojazdu benzynowego, spalającego ok. 7 l benzyny na 100 km, ta kwota wzrasta do ok.  35 zł. Pokonując rocznie 15 tys. km za kierownicą EV oszczędzimy przez trzy lata ok. 13 tys. zł. A do tego należy doliczyć jeszcze mniejsze wydatki związane z wyższą niezawodnością czy rzadszymi przeglądami – mówi Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska.  

Polacy doceniają również wygodę podróżowania samochodami elektrycznymi. Wśród największych zalet EV w tym zakresie respondenci wymieniają wysoki komfort akustyczny wewnątrz pojazdu (38,7%), łatwość prowadzenia (36,5%), czy też dobre osiągi (33,6%). Coraz więcej Polaków jest również świadoma wysokiego poziomu bezpieczeństwa, który zapewniają samochody elektryczne. Aż 55% ankietowanych jest zdania, że EV lepiej niż pojazdy spalinowe chronią pasażerów podczas wypadku, 52,7% wskazało na niższe ryzyko eksplozji, 47% docenia wzmocnioną i stabilną konstrukcję, zaś 45,4% brak zastosowania palnych płynów eksploatacyjnych.

Dopłaty ważne dla przyspieszenia elektryfikacji transportu

Decyzję o ewentualnym nabyciu samochodu elektrycznego ułatwiają czynniki rynkowe, rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania oraz rozwój technologii. Ankietowani zauważają spadek cen pojazdów zeroemisyjnych (34%), coraz większą liczbę stacji ładowania (31%) oraz rosnące zasięgi (30%).  Istotną rolę przy wyborze EV odgrywają zachęty finansowe oraz ustawowe przywileje. Uwagę badanych przyciągają w szczególności dopłaty do zakupu (49%) i prawo do darmowego parkowania w płatnych, miejskich strefach (46%).  W dalszej kolejności ankietowani wymieniali zwolnienie z akcyzy (30%) oraz prawo do jazdy po buspasach (prawie 28%).

– Samochody całkowicie elektryczne oferują coraz więcej za coraz niższe ceny. W 2016 r. najtańszy, całkowicie elektryczny model klasy kompakt dostępny na polskim rynku za kwotę ok. 148 tys. zł zapewniał teoretyczny zasięg 250 km (NEDC). Dziś jego odpowiednik kosztuje ok. 124 tys. zł i pozwala na przejechanie 378 km (NEDC) na jednym ładowaniu. Co więcej, dzięki uruchomieniu wszystkich komponentów programu „Mój Elektryk” nabywcy osobowych EV mogą liczyć na dotację w wysokości do 27 tys. zł – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Co trzeci kierowca w Polsce uzależnia w największym stopniu tempo wdrażania ekologicznych środków transportu od sytuacji finansowej i gospodarczej państwa, zaś co piąty (21%) – od aktywności władz centralnych. Jednocześnie 38% Polaków deklaruje, że elektromobilność to bardzo ważny kierunek rozwoju sektora transportu i wymaga aktywnego wsparcia. Kolejne 42,7% badanych uważa, że gdy tylko jest to możliwe, kierowcy powinni decydować się na wybór samochodu elektrycznego.

Wiedza o elektromobilności wciąż stosunkowo niska

Na pytania dotyczące eksploatacji samochodów elektrycznych odpowiadali wyłącznie respondenci, którym zdarza się prowadzić samochód osobowy. Jedynie co trzeci badany (32%) przyznaje, że jego wiedza o działaniu samochodu elektrycznego wystarczyłaby do podjęcia decyzji o rozpoczęciu użytkowania takiego pojazdu. Podobnie jest w przypadku wiedzy na temat infrastruktury ładowania (co trzeci kierowca ocenia swoją wiedzę jako przeciętną, zaś 30% – jako niewystarczającą.  Intensywność użytkowania samochodów w Polsce jest zróżnicowana, chociaż większość ankietowanych pokonuje zazwyczaj stosunkowo krótkie dystanse. 4 na 10 badanych średnio przejeżdża dziennie nie więcej niż 25 km, porównywalny odsetek (43%) pokonuje odległość rzędu 26-60 km. Co druga osoba (56%) przejeżdża długie trasy (ponad 350 km) co najwyżej raz na kwartał, zaś co czwarta osoba (25%) – co najmniej kilka razy w miesiącu.

– Wyniki badania obrazują, jak bardzo ważne jest podnoszenie świadomości społecznej związanej z elektromobilnością. Ponad 80% Polaków przejeżdża średnio na co dzień dystanse nieprzekraczające 60 km. To oznacza, że już dziś zdecydowana większość respondentów pokonuje na co dzień dystanse względem których zasięgi samochodów elektrycznych na jednym ładowaniu są więcej niż wystarczające. Średni zasięg osobowych modeli pojazdów zeroemisyjnych (BEV) dostępnych na polskim rynku wynosi już 390 km, a ta wartość cały czas wzrasta – mówi Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA.

Pobierz raport--
Każda podróż ma znaczenie” to ogólnopolska kampania edukacyjna, realizowana we współpracy z NFOŚiGW, której celem jest podniesienie wiedzy oraz świadomości społecznej Polaków w zakresie elektromobilności, a w efekcie kształtowanie postaw ekologicznych u jak największej liczby osób. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.  

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.