Aktualności

„Każda podroż ma znaczenie”. Przedsiębiorcy czekają na dopłaty do leasingu

News
08/11/2021
„Każda podroż ma znaczenie”. Przedsiębiorcy czekają na dopłaty do leasingu

Sprzedaż nowych samochodów w naszym kraju opiera się głównie na przedsiębiorcach. To właśnie ta grupa z niecierpliwością czeka na uruchomienie dotacji do samochodów elektrycznych finansowanych w ramach leasingu lub wynajmu długoterminowego. Dzięki temu możliwe będzie zdynamizowanie elektromobilności w Polsce.

31 633 to – na podstawie „Licznika elektromobilności” prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) – liczba osobowych samochodów z napędem elektrycznym (BEV oraz PHEV) w Polsce. Oprócz tego, po polskich drogach jeździ 1 333 elektrycznych pojazdów użytkowych. Te liczby mogą się jednak znacznie zwiększyć w kolejnych miesiącach za sprawą uruchomienia dotacji ze środków NFOŚiGW adresowanych do przedsiębiorców. Udział firm w rejestracji nowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) jest jeszcze wyższy niż na rynku motoryzacji konwencjonalnej – w I połowie 2021 r. wynosił 87%. NFOŚiGW ogłosił, że 22 listopada 2021 r. zostanie uruchomiony nabór adresowany do przedsiębiorców kupujących pojazdy zeroemisyjne na kredyt lub za gotówkę. Rynek wciąż czeka ponadto na podpisanie pierwszych umów pomiędzy leasingodawcami a BOŚ Bankiem, który w imieniu NFOŚiGW będzie dystrybuował dotacje do leasingu oraz wynajmu długoterminowego. To właśnie te formy finansowania są szczególnie atrakcyjne z perspektywy firm nabywających samochody elektryczne.

– Obecnie trwa nabór wniosków dla firm leasingowych do BOŚ Banku, starających się o wsparcie dla swoich klientów. To jednak dopiero początek. Negocjujemy podpisanie umów z kolejnymi podmiotami finansowymi. Niedługo podejmiemy dalsze kroki, by móc jeszcze bardziej wspierać przedsiębiorców. Warto też przypomnieć, że o dotacje będą mogli ubiegać się też przedsiębiorcy, którzy wcześniej pozyskali samochody elektryczne w ramach leasingu – mówi Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas zorganizowanego przez PSPA „Kongresu Nowej Mobilności” NFOŚiGW ogłosił zwiększenie pierwotnego budżetu przeznaczonego na wsparcie w ramach programu „Mój elektryk”. Łączna suma zarezerwowanych środków wyniesie 700 mln zł (zamiast początkowo zapowiedzianych 500 mln zł). W zależności od stopnia zainteresowania programem „Mój Elektryk”, Fundusz nie wyklucza dalszego podniesienia budżetu.  

– Dotacje dla przedsiębiorców są kluczowe dla rozwoju elekromobilności w Polsce. Obecnie leasing jest głównym sposobem finansowania pojazdów przez firmy, dlatego tak ważne jest szybkie uruchomienie systemu dopłat w tym segmencie. Ogłoszenie naboru dla beneficjentów instytucjonalnych kupujących samochody elektryczne na kredyt lub za gotówkę to ostatni krok na drodze do uruchomienia kompleksowego systemu wsparcia w ramach programu „Mój Elektryk”. Pozytywne skutki rynkowe wdrożenia subsydiów mogą zostać zredukowane w najbliższym czasie nie tyle przez stronę popytową, co podażową a konkretnie przez niedobór przewodników ograniczający dostępność nowych EV na polskim rynku. To przeszkoda mająca jednak charakter przejściowy i już w 2022 r. wolumeny sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce powinny dynamicznie wzrosnąć – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Mechanizm dystrybucji pieniędzy przez instytucje finansowe ma się opierać o klasyczne zasady leasingowe, z tą różnicą, że będzie konieczne złożenie dodatkowego wniosku o dofinansowanie. Po pozytywnej weryfikacji, firma leasingowa przekaże go do banku współpracującego z NFOŚiGW (BOŚ Bank), a ten w imieniu Funduszu, w ciągu maksymalnie 20 dni, podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty do „elektryka”.

– Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW przedsiębiorcy nabywający zeroemisyjne pojazdy osobowe  kategorii M1 będą mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile zadeklarują średnioroczny przebieg wyższy niż 15 000 km. Maksymalna cena pojazdu objętego wsparciem wyniesie 225 000 zł brutto w przypadku beneficjentów, którzy nie są płatnikami VAT, 248 205 zł brutto w przypadku firm mogących odliczyć 50% podatku VAT oraz 276 750 zł brutto w przypadku podmiotów odliczających 100% podatku VAT – mówi Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA.  

 
Przedsiębiorcy nabywający elektryczne samochody dostawcze (kategorii N1) będą mogli  ubiegać się o dopłatę w wysokości do 50 000 zł (ale nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych) bez konieczności wskazywania średniorocznego przebiegu lub do 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem złożenia deklaracji, że pojazd będzie pokonywał średniorocznie więcej niż 20 000 km. W tym obszarze wsparcia NFOŚiGW nie ustanowił limitu maksymalnej ceny dotowanego samochodu.

Aby ułatwić im proces nabywania samochodów elektrycznych, PSPA i Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK) uruchomiły w ramach edukacyjno-społecznej kampanii elektromobilni.pl internetowy Kalkulator dopłat. Narzędzie, dostępne na stronie https://elektromobilni.pl/kalkulator-doplat-dla-przedsiebiorcow/, pozwala w prosty i przejrzysty sposób sprawdzić cenę każdego całkowicie elektrycznego (BEV) samochodu osobowego i dostawczego dostępnego na polskim rynku z uwzględnieniem dotacji ze środków publicznych.

– Obecnie w Polsce można wybierać spośród ponad 70 różnych modeli całkowicie elektrycznych kategorii M1 i N1. Do dotacji w ramach programu „Mój Elektryk” – w zależności od sposobu rozliczania VAT – kwalifikuje się od ok. 40 do 45 samochodów osobowych oraz wszystkie samochody oznaczone homologacyjnie kategorią N1 – mówi Albert Kania, Data Analyst z Centrum Badań i Analiz PSPA.

Program „Mój elektryk” wystartował w lipcu br. Osoby fizyczne mogą się ubiegać o 18 750 zł dotacji, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny - KDR) – 27 000 zł, do zakupu fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 tys. zł (limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

„Mój elektryk” to nie jedyny instrument wsparcia elektromobilności wdrażany przez NFOŚiGW. Po pozytywnej decyzji ze strony Komisji Europejskiej Fundusz zapowiedział niedalekie uruchomienie programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Planowane jest również wprowadzenie instrumentu dofinansowania adresowanego do Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, który pomoże w rozbudowie infrastruktury energetycznej, której brak lub niewystarczająca moc wciąż stanowią jedną z głównych barier rozwoju sieci ładowarek w Polsce. Z kolei w przyszłym roku beneficjenci programu „Mój prąd” będą mogli skorzystać z dotacji do prywatnych punktów ładowania. Wsparciu elektryfikacji flot autobusowych służą natomiast programy „Zielony Transport Publiczny” oraz „Kangur” (adresowany do gmin inwestujących w elektryczne autobusy szkolne).

– –

„Każda podróż ma znaczenie”, to ogólnopolska kampania edukacyjna, realizowana we współpracy z  NFOŚiGW, której celem jest podniesienie wiedzy oraz świadomości społecznej Polaków w zakresie elektromobilności, a w efekcie kształtowanie postaw ekologicznych u jak największej liczby osób. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.Wróć do strony projektu „Każda podróż ma znaczenie


EV samochody elektryczne Mój Elektryk dopłaty do samochodów elektrycznych