Aktualności

Dopłaty do samochodów elektrycznych: osobowy fizyczne, banki, a teraz czas na przedsiębiorców

News
18/08/2021
Dopłaty do samochodów elektrycznych: osobowy fizyczne, banki, a teraz czas na przedsiębiorców
Trwają nabory do uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Mój elektryk”. Osoby fizyczne mogą otrzymać dopłatę do samochodu elektrycznego w wysokości do nawet 27 tys. zł. Wkrótce o dofinansowanie będą mogli starać się przedsiębiorcy. 

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk” został uruchomiony 12 lipca br. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Równolegle trwa nabór dla banków, za których pośrednictwem NFOŚiGW będzie udzielał dotacji do samochodów elektrycznych finansowanych leasingiem. W ramach programu „Mój elektryk” osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą uzyskać dopłatę do nabycia całkowicie elektrycznych (BEV) samochodów osobowych (kategorii M1). Podstawowa, kwota dotacji wynosi 18,75 tys. zł. Z wyższego dofinansowania – w wysokości 27 tys. zł – mogą skorzystać posiadacze tzw. Karty Dużej Rodziny. Maksymalna cena dotowanego pojazdu została ustalona na 225 tys. zł. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny limit zniesiono całkowicie. 

– Założenia „Mojego elektryka” zostały dostosowane do realiów rynkowych. Wdrożony program dopłat w znacznym stopniu koresponduje z oczekiwaniami użytkowników. Podniesiono kwotę dotacji oraz limit ceny maksymalnej, uproszczono procedury oraz złagodzono obowiązki ciążące na beneficjentach systemu wsparcia. Dotowany samochód w końcu można będzie nabyć w ramach leasingu lub wynajmu długoterminowego. Przede wszystkim jednak znacznie rozszerzono grono podmiotów, które mogą skorzystać z dopłat. To wszystko sprawia, że po wielu miesiącach oczekiwań w Polsce pojawił się ostatecznie instrument, który dysponuje potencjałem do zdynamizowania rynku elektromobilności – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że do końca września zostanie uruchomiony nabór adresowany do przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów), instytutów badawczych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, rolników indywidualnych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych, a także organizacji religijnych. Wyżej wymienione podmioty będzie obowiązywać taka sama cena maksymalna samochodu kategorii M1 jak w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (225 000 zł). Poziom dofinansowania zostanie natomiast uzależniony od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Ponadto, beneficjenci instytucjonalni uzyskają możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Jeżeli zdecydują się na nabycie samochodu elektrycznego kategorii M1 będą mogli otrzymać dopłatę w wysokości do 27 tys. zł, o ile zadeklarują średnioroczny przebieg powyżej 15 tys. km (mniejszy przebieg umożliwi uzyskanie dofinansowania w wysokości 18,75 tys. zł) . Pojazdy kategorii L1e-L7e zostaną objęte wsparciem w wysokości do 4 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Natomiast dotacje do nabycia pojazdów kategorii N1 (dostawczych), M2 oraz M3 wyniosą maksymalnie 70 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km.  Mniejszy ma uprawniać do otrzymania dotacji na poziomie do 50 tys. zł (20% kosztów kwalifikowanych). Dopłaty obejmą zarówno zakup, jak i leasing oraz wynajem długoterminowy. Aby umożliwić wsparcie nabywców korzystających z takich form finansowania, NFOŚiGW uruchomił 26 lipca nabór kierowany do banków zainteresowanych dystrybucją dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych

– System dystrybucji dopłat będzie przyjazny dla przedsiębiorców i zostanie w pełni zintegrowany z biznesowym modelem finansowania aut przez leasing. Wnioski o dopłaty do leasingu aut zeroemisyjnych będą składane u pracownika firmy leasingowej, który będzie odpowiadał również za umowę leasingową. Banki będą podejmowały – w imieniu NFOŚiGW – decyzje o przyznaniu dotacji w ciągu 20 dni od przekazania wniosku do banku przez firmę leasingową. Tak prosty dostęp do dopłat na leasing aut elektrycznych jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy NFOŚiGW z przedstawicielami sektora bankowego oraz leasingowego – mówi Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Względem ubiegłorocznego programu pilotażowego „Zielony Samochód” budżet przeznaczony na dofinansowanie podniesiono z 37,5 do 100 mln zł (nabór ma być prowadzony do 30 września 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków). Środki zarezerwowane na poczet beneficjentów instytucjonalnych wyniosą aż 400 mln zł. Program „Mój Elektryk” to nie jedyny instrument wsparcia elektromobilności wdrożony przez NFOŚiGW. Fundusz uruchomił również programy „Zielony Transport Publiczny”, z którego finansowany jest zakup autobusów elektrycznych i wodorowych, a także „Kangur”, którego beneficjenci otrzymują dopłaty do zeroemisyjnych gimbusów. Do końca 2021 r. zostaną również uruchomione dopłaty do infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru.  

Organizatorem kampanii „Każda podróż ma Znaczenie”, której celem jest ochrona klimatu poprzez wskazywanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, wynikających z zakupu i eksploatacji pojazdów elektrycznych, jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji ponad 200 projektów w tym obszarze oraz dysponująca najliczniejszym zespołem ekspertów ds. zrównoważonego transportu. Kampania potrwa od lipca 2021 do czerwca 2022 r. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu w formie dotacji ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).